Aktualności

1. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyposażenia gastronomicznego  w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i podniesienie standardu restauracji „Inka” w Grodkowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania.

 

2. Zaproszenie do składania ofert dotyczące zakupu rolet w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i podniesienie standardu restauracji „Inka” w Grodkowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania

 

3. Zaproszenie do składania ofert dotyczące zakupu laminatora  w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i podniesienie standardu restauracji „Inka” w Grodkowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania

 

4. Zaproszenie do składania ofert dotyczące zamieszczenia w lokalnej lub regionalnej prasie 2 ogłoszeń  w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i podniesienie standardu restauracji „Inka” w Grodkowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania.

 

5. Zaproszenie do składania ofert dotyczące wykonania i montażu tablicy pamiątkowej w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa i podniesienie standardu restauracji „Inka” w Grodkowie”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Pliki do pobrania, wzór tablicy

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„inwestujemy w Twoją przyszłość 


pełny HTML | wersja mobilna